Värmepump

Värmepump & fika i Norrköping

Det är inte bara vad du väljer för värmepump, panna eller annat uppvärmningssystem i ditt hus, som är viktigt ur energisynpunkt. Det går åt mycket energi när du ska kyla ner ett utrymme. Vi satt på ett fik i Norrköping och diskuterade olika värmepumpar och kylkällor med en annan kille, som också jobbade med inom samma bransch.

Det finns helt klart fördelar med en portabel luftkonditionering. En av de största fördelarna med portabla AC (air condition) är förmågan att kyla små ytor utan att använda den energi som krävs för att driva ett centralt luftkonditioneringssystem. Luft från en central AC står för en stor del av den totala energianvändningen i ett hem eller på ett företag. Rätt matchning av AC till ytor i ett rum kan hjälpa till med lägre kylningskostnader och kan komplettera ett centralt luftkonditioneringssystem. Detta gäller särskilt för rum som genererar mer värme, till exempel ett kök eller ett kontor med kopiatorer, datorer och annan utrustning. Den kräver minimal installation. De flesta modeller har ett enkelt luftningssystem för att uttömma uppvärmd luft som består av en slang och ett fönster med uttag för slangens infästning.

Här kan du titta om du vill ha hjälp eller veta mer om värmepump i Norrköping: Rörproduktion. Nu lämnar vi fiket i Norrköping och åker hem efter att ha avslutat tre installationer av värmepumpar i ett stugområde.