Bergvärmepumpar

Dimensionering av bergvärmepumpar

Söker du bergvärmepumpar och ett företag som är extremt kunniga på området? Då kan jag rekommendera CTC starkt. Storleken på bergvärmepumpar som ska stå för den huvudsakliga uppvärmningen och produktionen av tappvarmvatten beräknas på husets effektbehov. Det vill säga vilken effekt huset behöver när det är som kallast. Det beror på hur huset är byggt, vilken inomhustemperatur man vill ha och var i landet huset ligger.

Bergvärmepumpar

Fördelar med bergvärmepumpar

Typhuset, som behöver 21 000 kilowattimmar per år för uppvärmning och varmvatten, har ett maximalt effektbehov på cirka 8 kilowatt för att klara uppvärmningen när det är som kallast. Räknat på det viset kan bergvärmepumpar kunna behöva producera 8 kilowatt, vilket kräver en ganska stor och dyr värmepump. Om man däremot väljer en mindre pump på till exempel 7 kilowatt krävs tillskottsenergi under årets kallaste perioder. Med en mindre storlek ryms ändå omkring 90 procent av årets energibehov. Då kan det vara mer ekonomiskt att välja den något mindre pumpen. Fördelen med bergvärmepumpar är att man får en pump som går mer jämnt under året vilket sliter mindre på dess delar.

Dimensioner av bergvärmepumpar

Dimensioneras värmepumpen enligt detta resonemang talar man om att värmepumpen är dimensionerad för att täcka 60–70 procent av husets maximala effektbehov, vilket leder till att 90 procent av husets årliga energibehov täcks av värmepumpen. Resten av värmen tillförs vanligtvis med en elpatron. Alternativt kan man acceptera att temperaturen i huset sjunker några grader under mycket kalla perioder eller så tillskottseldar man med till exempel en pellets- eller braskamin.

Min rekommendation

Tänk igenom vilka energibesparingar du kan göra innan du får värmepumpen dimensionerad eftersom du annars riskerar att överdimensionera. Det finns mycket att tänka på när du ska installera en värmepump i ditt hem och därför kan det vara skönt att få lite rekommendationer. Hjälp med att välja rätt bergvärmepumpar hos CTC rekommenderas starkt.