Artiklar om prefab och avdrag

Häromveckan läste jag i media om hus gjorda med hjälp av prefab. Det är verkligen en smart lösning. Med prefab går det snabbt att bygga upp hus. Jag har redan ett hus som jag tänkt renovera och jag har hittat många inlägg och artiklar om detta. Ska man renovera finns det ett så kallat ROT-avdrag. Det kan komma att ändras framöver men det är bra till mycket. Om man har en äldre fastighet och funderar på att till exempel göra en tilläggsisolering, då kan man passa på att använda det.

Att kolla runt på olika digitala medier kan ge mycket kunskap. Jag visste inget om prefab eller ROT innan. Vill man veta mer om pefab, kan man kika in på ett företagsom hjälper dig med det du behöver veta om prefab: keywe.se.

Här följer en lite samlad fakta om vad som gäller när man vill göra avdrag.
• Avdragsrätten är personlig och får göras av den/dem som äger en bostadsrätt eller ett småhus.
• ROT-avdraget gäller för arbetskostnader – inte material etc.
• Du får göra avdrag med halva arbetskostnaden – max 100.000 kr per år. OBS att även kostnaden för så kallade hushållsnära tjänster skall räknas in i den summan.
• Finns fler än en ägare får denne också göra ROT-avdrag till samma maxbelopp, dvs. båda ägarna får en skattesubvention på 50.000 kr om hela maxbeloppet utnyttjas.
• Den som utför arbetet ska ovillkorligen ha F-skatt.
• Arbetskostnaderna måste vara noggrant specificerade på fakturan. Spara alla fakturor.
• Skattereduktionen betalas ut i efterhand.